Jakie uprawnienia musi mieć firma oferująca przewozy busami?

Dla wielu osób skorzystanie z podróży busem jest o wiele bardziej korzystna od innych środków transportu. To z pewnością alternatywa dla autokarów, a niekiedy również samolotów. Wygodna, szybka i w wielu wypadkach możliwe jest przewiezienie większego bagażu. Wiele osób niezwykle chwali sobie dodatkowo usługi na zasadach door-to-door, czyli, że jesteśmy odbierani z domu i zawożeni dokładnie do miejsca docelowego. Działalność tego rodzaju przewoźników jest jednak ściśle regulowana i aby ją prowadzić konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień, co również jest dużą zaletą dla podróżujących.

 

Flota busów


Wymagania dla firm świadczących przewozy busami

Każda z firm, która oferuje przewozy osób musi spełnić szereg warunków, które w sposób bezpośredni wpływają na poziom bezpieczeństwa i jakość usług, jakie oferują. W przypadku przewozów okazjonalnych – nie ograniczonych rozkładem jazdy – firma musi posiadać licencję na przewóz osób, zarówno w Polsce, jak i poza granicami, jednak ilość osób, jakie może zabrać samochód musi być wówczas większa niż 7, a mniejsza niż 9 łącznie z kierowcą. Niekiedy niezbędne są również inne dokumenty. Jeśli przewozy mają się odbywać pojazdami, które mogą przewieźć więcej jak 9 osób, to konieczny jest certyfikat kwalifikacji zawodowych. Taki certyfikat musi posiadać właściciel przedsiębiorstwa lub przynajmniej jedna osoba ze spółki zarządzającej. Uzyskuje się go poprzez zdanie odpowiedniego egzaminu przed komisją z Instytutu Transportu samochodowego.

 

Jak uzyskuje się licencje?

Taka licencja przyznawana jest po spełnieniu określonych warunków. Pierwszym wymogiem jest to, aby przedsiębiorca, ani nikt z zarządzających nie był ścigany za przestępstwa w świetle kodeksu karnego czy skarbowego. Zalicza się tu również umyślne przestępstwa przeciw mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu. Ponadto o licencje nie mogą ubiegać się osoby winne przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jak również osoby, którym wydano zakaz prowadzenia działalności gospodarczej powiązanej z transportem drogowym. Licencja nie zostanie przyznana osobie, która popełniła przestępstwo przeciwko pracy i płacy. W firmie zajmującej się przewozem osób nie mogą być zatrudnione osoby, które ma wydany zakaz prowadzenia pojazdów. Kluczowe jest również posiadanie prawa własności do pojazdów, które będą użytkowane. Sprawdzane jest również posiadanie prawa jazdy kategorii B, ważnych badań lekarskich i niezbędne jest przejście testów psychologicznych.