Jakie są uprawnienia firmy oferującej przewozy busami?

biały bus na parkinguDla podróżujących busami i autokarami najważniejszą kwestią podczas organizacji wyjazdu jest znalezienie uczciwego i bezpiecznego przewoźnika, który dołoży wszelkich starań, aby podróż upłynęła w warunkach komfortowych oraz z zachowaniem wszelkich norm i przepisów prawa drogowego. Kto może świadczyć usługi przewozu osób?


Przewóz osób krajowy a zagraniczny

Transport pasażerski to dział usług transportowych, który związany jest ze świadczeniem usług przewozu nie ładunków a ludzi z jednego adresu pod drugi zgodnie z odgórnie uregulowanym przepisami odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa osobom będącym na pokładzie busa. Chcąc założyć firmę transportu osób, należy spełnić określone warunki i ukończyć konkretne kursy specjalistyczne.

W przypadku przewozów okazjonalnych — bez sztywnego rozkładu jazdy, podmiot chcący podjąć się pracy przewoźnika musi mieć licencję na przewóz osób zarówno w kraju, jak i za granicą. Na pokład może on zabrać miedzy 7, a  9 osób łącznie z kierowcą. W przypadku przewozu 9 osób bardzo ważne jest okazanie certyfikatu kwalifikacji zarodowej. Nie każdy może ją uzyskać. Przede wszystkim występując o pozwolenie, trzeba spełniać określone prawnie warunki. Nie mogą wystąpić o licencję osoby winne przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, wykroczenia z obszaru kodeksu karnego czy skarbowego, czy też mają na siebie wystawione dokumenty zakazujące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z transportem drogowym.


Jakie jeszcze mogą być potrzebne dokumenty dla firm oferujących przewozy busem?

W niektórych krajach niezbędne jest okazanie się certyfikatem kompetencji zawodowych, wymaganym wówczas, gdy firma planuje zarówno przewozy busem, jak i pojazdami o liczbie miejsc większej niż 9 osób. Gdy jest więcej właścicieli, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem musi okazać się certyfikatem, który uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed komisją z Instytutu Transport Samochodowego.